• 8 800 234-34-34
  • +7(3952) 638-800

  • +7(3952) 638-802
  • Факс: +7(3952) 638-850

  • 664005 г.Иркутск, ул. Боткина, 10

Дуудлага хий
Эмнэлгийн үйл ажиллагаа
Шинэ бүтээгдэхүүн, тусгай санал
Судалгааг авна уу
Нийгмийн сүлжээнд бүртгүүлнэ үү:
Сэтгүүлд бүртгүүлнэ үү: