• 8 800 234-34-34
  • +7(3952) 638-800

  • +7(3952) 638-802
  • Факс: +7(3952) 638-850

  • 664005 г.Иркутск, ул. Боткина, 10

Đặt một cuộc gọi
Các hoạt động của bệnh viện
Tin tức trên trang của chúng tôi
12 thg 12 2017г. PKDTS tháng 12 năm 2017
Sản phẩm mới và ưu đãi đặc biệt
Tham gia khảo sát
Đăng ký mạng xã hội:
Đăng ký tin tức: